คุณครูเล่านิทานเรื่อง “สวิมมี่” พอนิทานจบคุณครูก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความสามัคคี และความมีน้ำใจ แบบเจ้าสวิมมี่

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ