คุณครูเล่านิทานเรื่อง “สวิมมี่” พอนิทานจบคุณครูก็มีคำถามเกี่ยวกับนิทานมาให้เด็ก ๆ ตอบกัน

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ