คุณครูได้พาเด็กมาเรียนรู้การดำรงชีวิตของผักตบชวาและผักกระเฉด ว่ามีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมยังให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมได้อย่างไร

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ