คุณครูจะให้เด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงดนตรี เพื่อให้เด็ก สามารถจำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงได้ และสามารถแยกแยะคุณสมบัติของเสียงต่าง ๆ ได้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ