คุณครูได้ให้เด็กฝึกการจำแนกเสียงที่ได้ยิน และสามารถจำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง ต่ำ ดัง เบา ยาว สั้น ของดนตรีได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ