คุณครูจะให้เด็กเรียนรู้วิธีการบรรยายรูปร่าง รูปทรงตามธรรมชาติ หรืองานทัศนศิลป์ และสามารถจำแนกทัศนธาตุได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ