คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กให้ได้ทำเพื่อสามารถบอกตนเองได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน อย่างมีความสุขได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ