คุณครูสอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ พูทธประวัติตั้งแต่การประสูติ ไปถึงการออกผนวช เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใยชีวิตประจำวันได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ