คุณครูมาสอนเรื่องวันสำคัญในปฎิทินที่แสดงให้เห็นเหตุการ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถวางแผนการใช้ปฎิทินได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ