คุณครูให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวันสำคัญต่าง ๆ ของไทยเพื่อปฏิบัติตามค่านิยมอันดีงามของไทยสืบต่อไป
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ