คุณครูสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้พื้นฐานของการว่ายน้ำ ทำให้เด็กสามารถได้ออกกำลังกาย และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ