คุณครูได้สอนเด็ก ๆ กับการเจริญเติญโตของช่วงวัยชีวิตต่าง ๆ ของมนุษย์ วัยทารก ถึง วัยชรา

คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ