คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็ก ๆ เล่นและสามารถอธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ ในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์ได้

คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ