คุณครูให้เด็ก ๆ ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงของตนเองเพื่อให้เด็ก สามรถวัดมาตราฐานของการเจริญเติบโตของตนเองได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ