คุณครูให้เด็กสร้างภาพจากเศษวัสดุโดยใช้กระดุมเป็นหลัก โดยให้เด็กวาดภาพลงบนกระดาษแล้วจากนั้นให้ทากาว แล้วเอาเศษวัสดุมาแปะตามภาพ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ