คุณครูให้เด็ก ออกแบบกระเป๋าในแบบที่ตนเอง ชอบพร้อมระบายสี และให้มาอธิบายให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับกระเป๋าที่ตนเองออกแบบ 
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ