คุณครูมาสอนเด็ก ๆเล่นของเล่นต่าง ๆ เช่นเล่นปั่นดินน้ำมัน เล่นต่อจิ๊กซอภาพ แล้วก็ระบายสีน้ำในภาพวาด
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ