คุณครูให้เด็กเรียนรู้ การนับตัวเลขจากรูปภาพตุ๊กตา และลักษณะสี รูปร่างของลูกปัด เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ