คุณครูให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมรอบห้องเรียน ถ้าใครทำครบก็จะได้ที่คั่นหนังสือรูปรถ กิจกรรมแต่ละอย่างจะได้ชิ้นส่วนรถกิจกรร ละหนึ่งอย่าง

รับชมวีดีโอคลิก