คุณครูให้เด็ก ๆ แป้งเล่นแป้งโด โดยการเอาไม้ครึงแป้งมานวดให้เป็นแผ่นบาง ๆ แล้วเอาแบบพิมพ์ต่าง ๆมาพิมพืลงบนแป้งโด

รับชมวีดีโอคลิก