คุณครูให้เด็ก ๆ ฉีกกระดาษเป็นภาพ เป็นกิจกรรมศิลปะ โดยการเอากระดาษมาฉีกเป็นรูปต่าง ๆ แล้วแปะลงบน A4 จากนั้นให้วาดรูปให้กระดาษที่แปะเป็นรูปร่าง แล้วระบายสี
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ