คุณครูให้เด็กเล่นกิจกรรมภาษา โดยกาที่คุณครูแจกแผ่นคำให้เด็ก ๆ คนละใบ แล้วคุณครูจะบอก พญัชณะ ที่เตรียมไว้ ให้เด็กที่มี พญัชนะต้น นั้นมาวางให้ถูกต้อง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ