คุณครูให้เด็ก ๆ เรียนรู้ จักกับ ใบตองสด กับใบตองแห้ง ว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร มีสีอะไร มีกลิ่นอย่างไร พื้นผิวใบตองนั้นเป็นอย่างไร เพื่อฝึกทักษะการสังเกตุความแตกต่าง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ