คุณครูเอาภาพ น้ำต่าง ๆ เช่น น้ำตก น้ำดื่ม มาให้เด็ก ๆ ดูเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดคำถามว่าน้ำนั้นมาได้ยังไง และให้เด็ก ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ