กิจกรรมกลางแจ้ง
ตอน ต่ออย่างไรให้สูงและแข็งแรง อนุบาล ๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติตามแผนที่ว่างไว้ให้เด็กสามารถทำงานกลุ่มรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นในการทำงานกลุ่ม
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ