กิจกรรมกลางแจ้งตอน ผึ้งหารัง อนุบาล ๓เพื่อส่งเสริมทักษะ การนับเลข ๑-๑๕ และรวมจำนวนที่มีค่าไม่เกิน ๑๕การส่งเสริม ทางด้านร่างกาย และการพัฒนาทางด้านสังคมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ