กิจกรรมกลุ่มตอน การจัดกลุ่มจากการดมกลิ่น อนุบาล ๑เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และการจัดกลุ่มลักษณะของกลิ่นที่ดมตามเกณฑ์และสามารถจัดกลุ่มสิ่งของและบอกคุณสมบัติร่วมกันหรือต่างกันได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ