กิจกรรมกลุ่มตอน การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์โดยการวาดภาพ อนุบาล ๒ส่งเสริมให้เด็กพูดเกี่ยวกับภาพวาด เรื่องการแสดงออกทางการวาดภาพ เชื่อมโยงมิติสัมพันธ์จากการมองตำแหน่งชั้นวางของเล่น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ