กิจกรรมกลุ่มตอน ดูอย่างไรให้หนูสังเกตุเป็น อนุบาล ๑เพื่อส่งเสริมให้เด็กสังเกตและสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยการมอง จะทำให้เด็กจดจำ สิ่งที่เห็นเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมเพื่ออธิบายให้ครูฟัง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ