กิจกรรมเสรีตอน ที่ของฉันอยู่ตรงไหน อนุบาล ๒ ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสังเกตลักษณะของสิ่งของและลักษณะกล่อง เพื่อเลือกนำสิ่งของมาใส่ในกล่องที่มีขนาดเหมาะสม
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ