กิจกรรมกลุ่ม

ตอน ประสาทสัมผัสกับการเรียนรู้ อนุบาล ๑

ประสาทตา สังเกต รูปทรง ขนาดสี ขนาดสี ของแยม และขนมปัง ประสาทหู สังเกตโดยฟังจากที่ครูบอก ประสาทจมูก สังเกตจากการดมกลิ่น

รับชมวีดีโอคลิก