กิจกรรมกลุ่มตอน อุปกรณ์ใช้ทำความสะอาดร่างกาย อนุบาล ๑เพื่อส่งเสริมทักษะ การใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดร่างกายและส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้านการสังเกตุ การสื่อสารการบรรยาย การอธิบายและด้านภาษา
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ