กิจกกรรมเสรีตอน เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน อนุบาล ๓เพื่อส่งเสริมทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ การจำแนก เพื่อการพัฒนาการทั้งสี่ด้านของเด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น อดทน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ