กิจกรรมเสรีตอน หนูรู้อะไร ดูได้จากงาน อนุบาล ๓เพื่อส่งเสริมทักษะ การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การคิด การวางแผน และส่งเสริม การพัฒนาทางด้านภาษา ทางสังคม รู้จักความอดทนรอคอย การปฎิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ