คุณครูสอนให้เด็กได้รู้จักถุงเท้าตัวเองได้ แล้วทำกิจกรรมเช่นการวาดรูปถุงเท้าตัวเอง เล่าเรื่องเกี่ยวกับถุงเท้าของตัวเอง การสังเกตุลักษณะของถุงเท้าให้เหมือนกันแล้วจับคู่ถุงเท้า
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ