การทำลูกแซคจากขวดน้ำที่เหลือใช้มาประกอบกับการร้องเพลง โดยที่ให้น้องๆสามารถตกแต่งเองตามความชอบของตัวเองและจะช่วยให้น้องมีทักษะในเรื่องของการวาดภาพระบายสี โดยมีการสาธิตวิธีการทำให้น้องๆได้ทำตามกันแบบง่ายๆเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมเข้าจังหวะได้อีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ