แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พ.ญ.อรุณ  วงษ์จิราษฎร์  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลบุตรและการให้นมบุตรอย่างถูกวิธีและให้โปรตีนและสารอาหารจากนนแม่มีส่วนประกอบที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์ที่ดีกว่านมชนิดอื่นๆเมื่อทานนมแม่แล้วจะทำให้มีภูมิคุ้มกันสูง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ