จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการการปฏิบัติตัวของคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การพักผ่อน และอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายในขณะที่ตั้งครรภ์
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ