การสร้างนิสัยการกินให้ถูกต้องจะทำให้น้องๆหนูๆมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี เช่นการดื่มนมตั้งแต่เด็ก งดการกินน้ำอัดลม ให้ความรู้เรื่องการแปลงฟันให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันฟันผุ และกลิ่นปาก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ