เบาหวาน สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยไม่เว้นแม้กระทั่งเด็ก โดยเกิดจากหลายสาเหตุเช่น เกิดจากพันธุกรรม เกิดจากอาหารที่รับประทานในแต่หละวัน โดยโรคอ้วนจะเกิดจากภาวะ ไขมันอุดตัน ความดันโลหิตสูง  และอาหารที่เหมาะแก่การบริโภคคือ แซนวิชทูน่า เซท และ แซนวิชแฮมไข่ดาว
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ