ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยส่วนมากจะเกิดกับเด็กที่มีอายุประมาณ 1-5 ขวบ เพราะเป็นวัยกำลังซนจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น การกัดสายไฟ  และยังสามารถเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ