อาการชัก สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่   โดยอาการชักนั้นไม่ใช่โรคหากแต่เป็นอาการอย่างหนึ่งที่แสดงออกของโรค ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นอาการชักจะเกิดจากการมีไข้สูงซึ่งมีสาเหตุมาจากการเป็นไข้หวัด ซึ่งเป็นในเด็กที่มีอายุประมาน 6 เดือน ถ้าปล่อยให้ชักบ่อยๆอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองเด็กได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ