อาการสำลักส่วนมากพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 แต่ก็พบในวัยผู้ใหญ่ในกรณีที่มีการพูด หัวเราะ ในขณะรับประทานอาหาร โดยอาการสำลักนั้นจะทำให้หายใจระบาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งที่มาอุดตันหลอดลม หรือทางเดินหายใจ ซึ่งหากอยู่ในอาการฉับพลันก็อาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและทันเวลา
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ