เป็นอุบัติเหตุที่มองไม่เห็นชัดเจน เช่น หู ตา จมูก ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถสื่อสารได้ อาจทำให้ได้รับการรักษาที่สายเกินไป สำหรับผู้ใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการแคะหู แล้วมีเศษไม้ เศษสำลี ติดอยู่ในหูหรือแคะหูลึกเกินไปทำให้แก้วหูทะลุ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ