การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 3 กิจกรรมได้แก่ 1. ตอน แก้วน้ำดนตรี  2. ตอน เสียงจากหลอด และ3. ตอน เกลือเต้นระบำ โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ