การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 2กิจกรรมได้แก่ 1. ตอน ปลาน้อยว่ายน้ำทะเลในขวด และ 2. ตอน ดอกไม้เปลี่ยนสี โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ