การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1 .ตอน ลูกโป่งบนขวด 2. ตอน ขวดนมน้ำอัดลม และ 3. ตอน กระดาษมหัศจรรย์ โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ