การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการทดลอง โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิต ทดลองและให้ความรู้ 2กิจกรรม ได้แก่ 1. ตอน สบู่คืนชีพ และ 2. ตอน ดาวกระจายในจานข้าว โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ