การทำการทดลองที่มีกระจกมาเกี่ยวข้อง การสะท้อนและการเกิดภาพจากกระจกการหักเหของแสงเมื่อตกกระทบกับกระจก การเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางลักษณะต่างๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ