การระบายสีดอกไม้เพื่อการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะโดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการระบายสีดอกไม้ด้วยสีน้ำพร้อมให้ความรู้เทคนิควิธีการระบายสีให้สวยและสามารถทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ